วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

นายกหนอนลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อยบริเวณถนนริมคลอง ร.6ก่อนเปิด “หลาดชุมชนเมืองคอหงส์”วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคมนี้

วันที่4ส.ค.2566 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองคอหงส์ลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อย บริเวณถนนริมคลอง ร.6 (ใกล้ป้อม อปพร. ริมทางรถไฟ ปลักธง) เพื่อเปิด “หลาดชุมชนเมืองคอหงส์” ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม2566นี้ พบกับ ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ขายโดยเกษตรกรตัวจริง ทุกสิ่งปลอดภัย มีการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ไร้สารเคมี การจำหน่ายพืชผักผลไม้จากชาวสวน การจำหน่ายอาหาร ขนมพื้นบ้านคอหงส์ เวทีการเรียนรู้เกษตรปลอดภัย ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป