วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

“นายกเทศมนตรีนครสงขลา” เป็นประธานเปิดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดสงขลา ครั้งที่ 2 เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และคืนความสะอาดให้แก่ชายหาด รวมทั้งเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดสมิหลา

เมื่อวันที่ (17 กันยายน 2566) เวลา 08.30 น. ที่บริเวณศาลาไทย แหลมสมิหลา นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ ในกิจกรรม “เก็บขยะชายหาดสงขลา” ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดยสโมสรโรตารีหาดใหญ่ ร่วมกับ พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร (พสบ.จังหวัดสงขลา) โดยมี นักเรียนจากโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ และนักเรียนจากโรงเรียนวรนารีเฉลิม จำนวน 300 คนเข้าร่วมกิจกรรม

จากนั้น นายกเทศมนตรีนครสงขลา นำนักเรียนและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันเก็บขยะตลอดแนวชายหาดสมิหลา โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และคืนความสะอาด ความสวยงามให้แก่ชายหาด รวมทั้งเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดสมิหลา ให้พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนนครสงขลา