วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ กาแฟโรบัสต้า พืชเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ กาแฟโรบัสต้า พืชเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง สู่เป้าหมายพืชอัตลักษณ์ท้องถิ่นคอหงส์ ในกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแก่คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคอหงส์ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟโรบัสต้าพืชอัตลักษณ์ท้องถิ่นคนคอหงส์ และเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่

ซึ่งในวันนี้ได้มี กิจกรรมฝึกอบรม 4 ฐานการเรียนรู้ซึ่งได้แก่ • ฐานเรียนรู้ที่1 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการแปรรูปกาแฟขี้ชะมด โดยนายอิมรอน หมัดร่วม ผู้ผลิตกาแฟขี้ชะมดจังหวัดสงขลา • ฐานเรียนรู้ที่ 2 การคั่วและชงกาแฟมือ โดยนางเพ็ญแข ตำหนัก ผู้จัดการร้าน Mali Coffee & Tea • ฐานเรียนรู้ที่ 3 นวัตกรรมการปลูกกาแฟสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยศูนย์นวัตกรรมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และฐานเรียนรู้ที่ 4 เครื่องจักรเกษตรขนาดเล็กในการส่งเสริมปลูกกาแฟ โดยบริษัท อเนกการช่าง จำกัด

ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยววิถีเมือง โดยผลักดันร่วมกับกลุ่มผู้ปลูกกาแฟในพื้นที่ วางแนวทางไปสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ “กาแฟขี้มูสัง” เพื่อสร้างจุดขายและเพิ่มมูลค่ากาแฟของชาวคอหงส์ ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคอหงส์ เทศบาลเมืองคอหงส์

ผลการประกวดตั้งชื่อน้องมูสัง ทั้ง 4 ตัว

ตัวผู้ 2 ตัว ได้แก่• น้องเหล็กขูด โดยคุณปฤษณา สุระสังวาล• น้องเหล็กโคน โดยคุณอริสรา ผดุ้งกูล

ตัวเมีย 2 ตัว ได้แก่• น้องแป้งหวาน โดยคุณธนิดา ด่านราชัยมงคล • น้องม่อฉี่ โดยคุณธภัทร ไชยทอง ทั้งนี้ ในกรณีที่ชื่อที่ได้รับการคะดเลือกมีผู้ส่งซ้ำกันหลายท่าน ผู้ที่ส่งชื่อเข้ามาในระบบเป้นอันดับแรก จะได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้