วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ตรวจเยี่ยมคณะครูและนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายเสนาณรงค์

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ตรวจเยี่ยมคณะครูและนักเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายเสนาณรงค์ เทศบาลเมืองคอหงส์