วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

“นายก สาคร”ร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำทำบุญ 7 วัด ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา

ชาวพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสงขลา ล่องเรือทำบุญ ถวายเทียนพรรษาทางน้ำ 7 วัด มีคนเข้าร่วมมากกว่าร้อย มีทั้งเรือท้องแบน เรือหางยาว และสกุ๊ดเตอร์ ลอยลำบนท่าน้ำคลองคลองแห อู่ตะเภา แห่ขบวนนำด้วยพระฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 และเที่ยนพรรษาไปถวายยังวัดต่าง ๆ ทั้ง 7 วัด ในจังหวัดสงขลา

วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เทศบาลนครหาดใหญ่ จับมือกับทางเทศบาลเมืองคลองแห จัดกิจกรรม แห่เทียนพรรษาทางน้ำ ที่บริเวณท่าน้ำวัดคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งมี พล.ต.ท. สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ และนายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองคลองแห และนายประโชติ อินทร์ถาวร ประธานเครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภา เป็นผู้กล่าวรายงานประวัติของลุ่มมน้ำคลองอู่ตะเภาเป็นลุ่มน้ำใหญ่ลุ่มน้ำหนึ่งในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วยคลองสาขามากมาย น้ำจากคลองอู่ตะเภาหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนมา ตั้งแต่ครั้งอดีตเป็นส่วนประกอบสำคัญในการตั้งถิ่นฐาน สร้างบ้านแปลงเมือง กระทั่งเมืองหาดใหญ่ได้เติบโตเป็นเมืองหลักของภาคใต้ ทุกชีวิตที่เจริญเติบโตบนพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาแห่งนี้ ล้วนเป็นหนี้บุญคุณคลองอู่ตะเภา

โดยมีนายมงคล สินยัง ปลัดอาวุโสอำเภอหาดใหญ่ มาเป็นเกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียน เปิดกรวยหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร. 10 ณ ศาลาศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ท่าน้ำวัดคลองแห ซึ่งเป็นท่าน้ำตลาดคลองแหที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและคนต่างชาติรู้จักกันทั่วประเทศ ได้จัดกิจกรรม “ล่องเรือถวายเทียนพรรษาทางน้ำ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2565 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ” มีพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสงขลา ภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายอนุรักษ์คลองอู่ตะเภา เข้าร่วมงานจำนวนมาก โดยใช้เรือหางยาวในการล่องเรือมากกว่า30 ลำ เรือท้องแบน 4 ลำ และสกุ๊ดเตอร์จากชาวบ้านในพื้นที่คลองเต่าคอยอำนวยความสะดวกการเดินทาง ตลอดระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร สำหรับเส้นทางในการถวายเทียนพรรษา 7 วัด ประกอบด้วย วัดคลองแห, วัดนารังนก, วัดดอน, วัดอู่ตะเภา, วัดชลทานประสิทธิ์, วัดคูเต่า และสำนักสงฆ์ ทรายทอง ทั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นท่องเที่ยวเส้นทางทางน้ำแห่งใหม่ของจังหวัดสงขลาอีกด้วย

ด้านนายมงคล สินยัง ปลัดอาวุโสอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธานและกล่าวเปิด กิจกรรมถวายเทียนพรรษาทางน้ำ ครั้งที่ 16 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามที่ท่านประธานเครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภากล่าวรายงานนั้น จะเห็นว่าคลองอู่ตะเภาและคลองสาขาของคลองอู่ตะเภามีความสำคัญที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิต ให้สามารถอาศัยอยู่บนพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาได้อย่างมีความสุขมาช้านานแล้ว หากแต่วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ทำให้ผู้คนละเลยที่จะดูแลรักษาคลองอู่ตะเภาให้มี ความอุดมสมบูรณ์ดังในอดีต จึงต้องจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาทางน้ำขึ้น เป็น กุศโลบายเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนได้ลงมาทำกิจกรรมในลำน้ำ กระตุ้นให้เกิดความสำนึกที่จะต้องดูแลรักษาคุณภาพแหล่งน้ำของเรา จึงเชื่อว่าการฟื้นคืนชีวิตคลองอู่ตะเภา และคลองสาขาของคลองอู่ตะเภา โดยเฉพาะคลองแหจะประสบความสำเร็จ กิจกรรมในวันนี้จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะทำให้เกิดความร่วมมือกันในการพัฒนาลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป

ด้านพล.ต.ท. สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวเสริมว่าการแห่เทียนพรรษาทางน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ร่วมกับทางเทศบาลคลองแห รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออนุรักษ์ปะเพณีที่ดีงามไว้ ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมที่ดียิ่งที่ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับพี่น้องทุกฝ่ายที่จะอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษษทางน้ำไว้ นอกจากความรักความสามัคคีแล้ว ก็เพื่อให้ลูกหลานรุ่นหลังได้เห็นว่า ประเพณีนี้เป็นประเพณีสำคัญตั้งแต่สมัยพุทธกาล เรื่อยมาจนปัจจุบัน ดังนั้นเราพร้อมที่จะดูแลประเพณีนี้ให้ยั่งยืนต่อไป