วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

นายก อบจ.สงขลา มอบรางวัลแก่ทีมชนะการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ประจำปีงบประมาณ 2567 “นครหาดใหญ่คัพ” ครั้งที่ 9 (กีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชนทั่วไป)

ช่วงค่ำวันนี้ (23 มิ.ย. 67) ที่สนามกีฬาจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบรางวัลแก่ทีมชนะการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ประจำปีงบประมาณ 2567 “นครหาดใหญ่คัพ” ครั้งที่ 9 (กีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชนทั่วไป) โดยมีนายสุรสิทธิ์ ศรีอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายอริย์ธัช ทองเพชร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา , ร.ต.ท.โกวิทย์ รัชนียะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมมอบรางวัลและเป็นเกียรติในพิธีปิดครั้งนี้ด้วย

สำหรับรางวัลช่วงอายุไม่เกิน 12 ปี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมเทศบาลเมืองสะเดา , รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมบินหลาสงขลา ซิตี้เอ , ช่วงอายุไม่เกิน 13 ปี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมร้านข้าวต้มปลาป๋าเต้ฯ , รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ , รุ่นอาวุโส รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมบ้านป้อมสุข และรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม MT ก้าวหน้า

การแข่งขัน “นครหาดใหญ่คัพ” ครั้งที่ 9 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-23 มิถุนายน 2567 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป สนใจการเล่นกีฬาฟุตบอล ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬาสู่การสร้างสังคมที่ดีต่อไป