วันพุธ, 26 มิถุนายน 2567

นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) (รหญ.(สธ.)) (ระดับ 9) รับตำแหน่งผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ คนใหม่มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค. 66

วันที่ 28 กันยายน 2566 (เวลา 08.15 น.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) ตามคำสั่ง ทอท.ที่ 1026/66 ลงวันที่ 26 ก.ค. 66 แต่งตั้งให้ นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) (ระดับ 10) ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ระดับ 11) และแต่งตั้งให้ นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) (รหญ.(สธ.)) (ระดับ 9) ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) (ระดับ 10) ตั้งแต่ 1 ต.ค. 66 โดยมีผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมพิธีฯ ณ หน้าอาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่