วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสูงวัยนครหาดใหญ่ฟิตกายใจเป็นสุข

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสูงวัยนครหาดใหญ่ฟิตกายใจเป็นสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ผู้สูงอายุ ของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยการฝึกเต้น และเล่นดนตรีสร้างสุข โดยวงอังกะลุง ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครหาดใหญ่ ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่

โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เทศบาลนครหาดใหญ่ เล็งเห็นว่าจะเป็นการส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ได้รับรู้หลักการออกกำลังกายที่ถูกต้อง และเพื่อกระตุ้นให้ผู้สูงอายุหันมาสนใจดูแลสุขภาพตนเอง โดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ