วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัดเข้าร่วมงานแข่งขันกีฬา “อบต ตลิ่งชันเกมส์ 2566″พร้อมสนับสนุนเสื้อกีฬาเพื่อใช้ในกิจกรรม


ตัวแทน บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด นายนูรุดดีน ดะแซสาเมาะ ผู้จัดการส่วนบริหารภาพลักษณ์องค์กรได้เข้าร่วมกิจกรรมงานแข่งขันกีฬา อบต.ตลิ่งชันเกมส์ประจำปี 2566 และสนับสนุนเสื้อกีฬาเพื่อใช้ในกิจกรรม โดยมี นายอานนท์ สะเม๊าะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-31 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลตลิ่งชันได้ออกกำลังกายและได้ทำกิจกรรมร่วมกันก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี โดยมีกีฬาประกอบไปด้วย ฟุตบอล เปตอง วอลเลย์บอล และกีฬาพื้นบ้าน เป็นต้น