วันพุธ, 22 กันยายน 2564

ปตท.สผ. ร่วมใจสู้โควิด-19 ส่งมอบกล่องความห่วงใย จำนวน 3,000 กล่อง แก่จังหวัดสงขลา และ 1,000 กล่อง แก่อำเภอสิงหนคร สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องดูแลตนเองที่บ้าน (Home Isolation)

วันที่ 15 ก.ย.64 ที่บริเวณหน้าหอประชุม ศาลากลางจังหวัดสงขลา บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ส่งมอบกล่องความห่วงใย จำนวน 3,000 กล่อง แก่จังหวัดสงขลา และ 1,000 กล่อง แก่อำเภอสิงหนคร สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องดูแลตนเองที่บ้าน (Home Isolation) ซึ่งภายในกล่องประกอบไปด้วย สิ่งจำเป็นสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัวด้วยตัวเองที่บ้าน

โดยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา และนางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ร่วมรับมอบ จาก นางสาวศรินทิพย์ ศรีทองคำ ผู้จัดการ แผนกองค์กรสัมพันธ์ พร้อมด้วยนายณัฐพล โอมอภิญญาณ ผู้จัดการแผนกฐานสนับสนุนสงขลา และเจ้าหน้าที่ ปตท.สผ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดสงขลาในการส่งมอบให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่รักษาแบบ Home Isolation ต่อไป

ฟารีด้า รอดกุบ /ข่าว

วิทยา สันบู /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา