วันพฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2563

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) พร้อมนายปเวษ เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) (รหญ.ปร.) เข้าเยี่ยมคารวะ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา