วันศุกร์, 18 มิถุนายน 2564

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมประชุมเตรียมจัดหาชุดตรวจโควิด-19 Rapid Test COVID-19 พร้อมกำหนดการตรวจครั้งแรกในวันฮารีรายอที่จะถึงนี้

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมประชุม พร้อมด้วย ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาล นางปุณยาพร แสนศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ.จ.อ.ณัฐชัย เพ็ชรทองมา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เลขานุการนายกเทศมนตรี และ หัวหน้าฝ่าย ร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อเตรียมจัดหาชุดตรวจโควิด-19 Rapid Test COVID-19 ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียน อย. แล้ว พร้อมใช้งานได้จริง โดยกำหนดการตรวจครั้งแรกในวันฮารีรายอที่จะถึงนี้