วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

มรภ.สงขลา ขอเชิญฟังบรรยายด้านการออมเงิน วันที่ 28 เม.ย. 65

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายด้านการออมเงิน ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านระบบ Zoom และ facebook Live กองพัฒนานักศึกษา ในหัวข้อ “ออมเงินอย่างไร มีเงินใช้ตลอดชีวิต” วิทยากรโดย นายอภิชัย สายสดุดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจกรรมองค์กร กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และ การบรรยายในหัวข้อ “การจัดการเงินส่วนบุคคล และการลงทุนเพื่อความมั่นคงทางการเงิน” วิทยากรโดย นางสาวคริษฐา คุ้มพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมความรู้ตลาดทุนและศูนย์ประสานงานต่างจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)