วันพุธ, 26 มิถุนายน 2567

มรภ.สงขลา นำ 5 ทีม นศ. แข่งขัน Startup Thailand League 2023 นำเสนอแผนธุรกิจรอบคัดเลือกภาคใต้ เฟ้นหาสุดยอดสตาร์ทอัพระดับมหา’ลัย

มรภ.สงขลา นำ 5 ทีมนักศึกษาร่วมแข่งขัน Startup Thailand League 2023 นำเสนอแผนธุรกิจรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ภาคใต้ เฟ้นหาสุดยอดสตาร์ทอัพระดับมหาวิทยาลัย ชิงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่า 25,000 บาท  

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย รศ.ดร.คมวิทย์ ศิริธร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา ผศ.ขนิษฐา พันชูกลาง อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ นิคมรัตน์ อาจารย์ ดร.ธวัชชัย ศรีพรงาม อาจารย์ธัชพล ภัทรจริยา และ นางสาวอมราวดี วงศ์เทพ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ นำทีมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2023 ซึ่งเป็นการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ รอบคัดเลือก (Pitching) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 ระดับภาคใต้ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน 6 มหาวิทยาลัย จำนวน 30 ทีม

ทั้งนี้ ในปี 2566 มีทีมนักศึกษา มรภ.สงขลา เข้าร่วมการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ ระดับภูมิภาค จำนวน 5 ทีม ดังนี้ 1. ทีม Berry ผลิตภัณฑ์ผนังสำเร็จรูปเสริมใยสับปะรด นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 2. ทีม AM Cosmetics แผ่นมาส์กหน้าจากการ์ซิเนีย นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ 3. ทีม SISTERS ผลิตภัณฑ์สแนคสปาเกตตี้จิ้งหรีดเส้นกรอบเสริมผักเหลียง ปรุงรสน้ำบูดู นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 4. ทีม Fine La ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกโมเดลจำลองควายน้ำทะเลน้อย นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบ 5. ทีม เรื่องกล้วยกล้วย ผลิตภัณฑ์เยลลี่พร้อมดื่มจากไซรัปกล้วยน้ำว้าและเม็ดบีดส์ชาหัวปลี นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร

  สำหรับโครงการ Startup Thailand League 2023 เป็นการเฟ้นหาสุดยอดสตาร์ทอัพระดับมหาวิทยาลัย ชิงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่า 25,000 บาท ถือเวทีแห่งโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาที่มีไอเดียนวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาธุรกิจแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและสังคม และผลักดันให้เกิด Startup โดยในปี 2566 มีมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 48 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่ง มรภ.สงขลา เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว