วันอังคาร, 27 ตุลาคม 2563

มรภ.สงขลา ประกวดคลิปวิดีโอ “35 ปี เกษตรราชภัฏ”

 มรภ.สงขลา จัดประกวดคลิปวิดีโอ “35 ปี เกษตรราชภัฏ” เน้นชูจุดเด่นศาสตร์ด้านการเกษตร ชิงของรางวัลมูลค่ารวม 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้-30 มี.ค.63   

                ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เนื่องในปี พ.ศ.2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรครบรอบ 35 ปี จึงจัดประกวดคลิปวิดีโอการสร้างสื่อสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “35 ปี เกษตรราชภัฏ” ชิงของรางวัลมูลค่ารวม 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ ระดับชั้น ผลงานแบบบุคคลหรือแบบทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน ส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ชิ้นต่อคนหรือทีม โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 30 มี.ค.63 ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบวันที่ 31 มี.ค. และเผยแพร่ผลงานที่ผ่านเข้ารอบทาง Channel YouTube ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ระหว่างวันที่ 1-15 เม.ย. (นับคะแนนยอดไลค์ ยอดแชร์) ประกาศผลผู้ชนะการประกวดวันที่ 16 เม.ย. 63 ทาง https://www.facebook.com/skruagri (การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด)

                สำหรับกติกาในการส่งผลงานเข้าประกวด 1. เนื้อหาในการนำเสนอจะต้องสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด “35 ปี เกษตรราชภัฏ” โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องนำเสนออย่างถูกต้อง เช่น การผลิตพืช การผลิตสัตว์ การส่งเสริมการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือการแปรรูปและอาหาร เป็นต้น โดยกำหนดขอบเขตของเนื้อหาในคลิปวิดีโอไว้ดังนี้ ภาพนิ่งและวิดีโอต้องเป็นภาพที่อยู่ภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา รวมถึงสถานีปฏิบัติการต่างๆ เช่น พืชสวน พืชไร่ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โรงผลิตปุ๋ย ศูนย์เกษตรพอเพียง อาคารฮาลาล เบเกอรี่ ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น และ แสดงให้เห็นถึงศาสตร์ด้านการเกษตร

                2. ตอนท้ายของคลิปวิดีโอ (End Credit) ต้องมีตราสัญลักษณ์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และตรา มรภ.สงขลา

                3. คลิปวิดีโอมีความยาว 3-6 นาที เป็นไฟล์สกุล MP4 ความละเอียด HD 720 หรือดีกว่า

                4. ไม่จำกัดรูปแบบเทคนิคการจัดทำและการนำเสนอ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นผลงานที่ทำขึ้นมาใหม่เท่านั้น ไม่ลอกเลียนแบบ และไม่เคยเผยแพร่สู่สาธารณะหรือรับรางวัลใดๆ มาก่อน

                5. ไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูกดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม หรือในศาสตร์สาขา

                6. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์

                7. ผู้จัดการประกวดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

                8. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรเท่านั้น

                สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา โทร. 074-260272      หรือ 088-782-3959 ในวันและเวลาราชการ