วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

มรภ.สงขลา ผนึก ธ.กรุงไทย ลงนามความร่วมมือบริการจัดการทางการเงิน ภายใต้โครงการ “SKRU Smart University”

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ ธ.กรุงไทย บริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ในโครงการ “SKRU Smart University”

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ในโครงการ SKRU Smart University กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นำโดย นางช่อผกา ธีระวัฒนศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารสำนักงานเขต สำนักงานเขตสงขลา 1 ณ ห้องประชุมอรัญ ธรรมโน ชั้น 8 อาคารอำนวยการ มรภ.สงขลา โดยมีผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการทางการเงินเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ในการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการบริหารจัดการทางการเงิน ภายใต้โครงการ Smart University ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบงานของธนาคารกรุงไทย ให้สามารถใช้งานระบบได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งสองฝ่ายจึงได้ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ขึ้น

สาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ระบุว่า ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการทางการเงิน ในด้านการรับเงินบริจาค และการออกใบเสร็จรับเงินบริจาคผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ด้วยการเชื่อมต่อกับกรมสรรพากร เพื่อให้ผู้บริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้โดยอัตโนมัติ ระบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (University IPAC Card) ในลักษณะบัตรประจำตัวสำหรับนักศึกษาและบุคลากร ปีการศึกษา 2567-2571 การรับชำระเงินผ่านทางเครื่องรูดบัตร EDC (Electronic Data Capture Device) การรับชำระเงินผ่าน PromptPay QR Code ผ่านช่องทางชำระเงินต่างๆ และร้านค้าของทางมหาวิทยาลัย

การใช้บัตรฟลีทการ์ด (Fleet Card) เพื่อใช้ในการบริหารดูแลค่าใช้จ่ายในการชำระค่าสินค้า / บริการ ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สถานีบริการน้ำมันบางจาก สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สถานีบริการน้ำมันพีที ทั่วประเทศ การบริการเพื่อการโอนเงินเดือน โบนัส เงินปันผล เบี้ยประชุม และเงินอื่นๆ การรับชำระเงิน Bill Payment / Cross Bank Bill Payment ค่าสมัครสอบ ค่าบำรุงการศึกษาและอื่นๆ ที่จะมีขึ้นในภายหน้า ผ่านช่องทางการรับชำระเงินต่างๆ ของธนาคาร โดยทั้งสองฝ่ายจะตกลงรายละเอียดในการดำเนินการร่วมกันต่อไป