วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

มรภ.สงขลา รับสมัครนักศึกษา ป.โท สาขาหลักสูตรและการสอน สำหรับผู้ขอรับใบประกอบและผู้ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-5 มิ.ย. 66

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566 ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีวิชาเอกย่อยรองรับ สำหรับ “ผู้ที่ขอรับใบประกอบ และ ผู้ที่ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู” เข้าศึกษาในภาคปกติและภาคพิเศษในสาขาวิชาเอก ดังต่อไปนี้ 1. หลักสูตรการสอน และการเรียนรู้ 2. การประถมศึกษา 3. การสอนภาษาอังกฤษ 4. การสอนภาษาไทย

ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 5 มิถุนายน 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจหลักสูตรและการสอน มรภ.สงขลา หรือ โทร. 081-8981650