วันพุธ, 26 มิถุนายน 2567

มารยาทการใช้สระว่ายน้ำ

มารยาทการใช้สระว่ายน้ำ
        ว่ายน้ำเป็นกีฬาที่มีประโยชน์ทั้งร่างกาย จึงไม่แปลกที่จะมีผู้คนนิยมในกีฬาชนิดนี้อย่างมาก อีกอย่างยังเหมาะกับสภาพอากาศที่ร้อนๆแบบนี้ด้วย ไม่ว่าเพศใด อายุใด ก็สามารถใช้บริการสระว่ายน้ำเหล่านี้ได้ แต่ในปัจจุบันนี้มีสภาพอากาศที่ร้อน ทำให้ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำมีจำนวนมาก ผู้ใช้บริการเองก็ต้องระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัยด้วย

          สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในกีฬาว่ายน้ำ คือสระ สระที่ใช้ในการว่ายน้ำควรมีขนาดที่ได้มาตรฐานและมีความสะอาด เหมาะแก่การว่ายน้ำ และยิ่งในปัจจุบันนี้มีผู้คนนิยมใช้สระว่ายน้ำจำนวนมาก จึงต้องดูความปลอดภัยและความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งการเข้าใช้สระว่ายน้ำก็มีข้อปฏิบัติดังนี้

1. ทำความสะอาดร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง เพื่อไม่ให้มีสิ่งสกปรกลงในน้ำ
2. ควรเผื่อเวลาในการเปลี่ยนเสื้อผ้า และปรับสภาพร่างกายให้เข้ากับการว่ายน้ำ
3. เมื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้ว ควรเก็บสำภาระไว้ที่ล็อกเกอร์ ที่สำคัญ ห้ามนำรองเท้าไว้ในรองเกอร์
4. ก่อนลงสระ ผู้ชายควรสวมกางเกงว่ายน้ำ ผู้หญิงควรสวมชุดว่ายน้ำ สวมใส่หมวกว่ายน้ำทุกครั้งที่เข้าใช้สระว่ายน้ำผู้ไปใช้บริการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ตั้งไว้ เพื่อความปลอดภัยแก่ตัวเองและผู้อื่น อีกอย่างการไปใช้สระว่ายน้ำต้องเคารพในกฎระเบียบของสระด้วย

        ดังนั้นแล้วใครที่ยังไม่เคยใช้บริการสระว่ายน้ำหรือเคยใช้บริการแล้วก็ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ที่ใช้บริการอย่างสระว่ายน้ำนี้