วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

มูลนิธิมิตรภาพ ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง หาดใหญ่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนในจังหวัดสงขลา กว่า 3 ล้านบาท

มูลนิธิมิตรภาพ ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง หาดใหญ่ ทำพิธีมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดสงขลา หลังจากสถานการณ์บ้านเมืองเกิดโรคระบาดเชื้อโควิด – 19 เป็นเวลา 2 ปี ได้ทำการมอบทุนการศึกษา 1449 ทุน ๆ ละ 2000 บาท เป็นเงิน 2,898,000 ล้านบาท พร้อมข้าวสารอาหารแห้ง 1,000 ชุด 4,50000 บาท รวมทั้งหมด 3,348,000 ล้านบาท

วันที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ มูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง หาดใหญ่ ได้ทำพิธีเปิด มอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 นำโดย คุณอรุณชัย ศิริมหาชัย ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และมีผู้แทนการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ให้เกียรติมาร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับพิธีมอบทุนการศึกษาในปีนี้ เป็นการมอบทุนการศึกษาให้กับน้อง ๆ เหมือนทุกปี ถึงแม้ระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้มารับด้วยตนเอง ทางมูลนิธิฯ ก็ยังดำเนินการมอบให้ทุกปี ให้นักเรียนที่เล่าเรียนอยู่ในโรงเรียนสังกัดสมาคมและมูลนิธิต่าง ๆ รวมทั้งนักเรียนที่เป็นบุตรหลานของพนักงาน – อาสาสมัครของมูลนิธิฯ จำนวน 569 ทุน ๆ การศึกษาละ 2,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 1,138,000 บาท และทางมูลนิธิฯได้ทำอาหารกล่องมื้อกลางวันเลี้ยงนักเรียนทุกคนที่มารับทุนการศึกษาในวันนี้ด้วย และในภาคบ่ายของวันเดียวกัน ทางคณะกรรมการฯจะเดินทางไปมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน ณ มูลนิธิสานฝันปันรักเพื่อเด็กออทิสติก ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากล ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ และศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ อำเภอรัตภูมิ ถึงแม้จะเป็นวันหยุดก็ตาม ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 65 ทางมูลนิธิได้เดินทางไปมอบทุนการศึกษาให้กับน้อง ๆ นักเรียนที่อยู่ห่างไกลไม่สะดวกในการเดินทางมารับด้วยตัวเองได้ จึงได้จัดข้าวสารอาหารแห้งพร้อมทุนการศึกษาไปมอบให้นักเรียนต่าง ๆ ถึงโรงเรียน อาทิ โรงเรียนบ้านนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ให้กับนักเรียน มีผู้แทนการศึกษามาร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยนายนิพนธ์ พรหมเมศวร์ รองศึกษาธิการจังหวัดสงขลา, นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3, นายไวพจน์ จิตมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทวี พร้อมด้วยคณะครูและผู้ปกครอง

ในการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ มีนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 ได้แก่ อำเภอนาทวี อำเภอสะเดา อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอจะนะ ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ จำนวน 360 ทุน ๆ การศึกษาละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 720,000 บาท ซึ่งมูลนิธิฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การมอบทุนการศึกษาในวันนี้ จะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง และนำเงินที่ได้ไปใช้จ่ายในการเล่าเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และในวันเดียวกันทางมูลนิธิ ฯ ได้เดินทางไปมอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมมอบข้าวสาร-อาหารแห้ง ส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สงขลา เขต 2, นางปนัสญา บุญศาสตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) พร้อมด้วยคณะครูและผู้ปกครอง มอบทุนการศึกษา จำนวน 230 ทุนๆการศึกษาละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 460,000 บาท หลังเสร็จพิธี ได้มีตัวแทนนักเรียนแต่ละโรงเรียน ออกมากล่าวขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะกรรมการของมูลนิธิฯ ที่ได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาในวันนี้ และพร้อมที่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและเป็นคนดีของประเทศชาติต่อไป