วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2566

รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา)ให้การต้อนรับและมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 (เวลา 08.05 น.) นายนพพร พยัพไพร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) (รหญ.(ปร.)) ผู้แทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) ให้การต้อนรับและมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่ พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่