วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

วัดหาดใหญ่ในจัดทำบุญอุทิศบูรพาจารย์ บังสุกุลรวม และสรงน้ำพระ พระพุทธรูปองค์หลวงปู่ทวด เนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ 2565

วันที่ 15 เมษายน 2565 นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี โดย พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ และประชาชนชาวเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมพิธี ทำบุญอุทิศบูรพาจารย์ บังสุกุลรวม และสรงน้ำพระ พระพุทธรูปองค์หลวงปู่ทวด เนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ 2565 ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อ สืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนผู้ล่วงลับ ณ วัดมหัตตมังคลาราม ( วัดหาดใหญ่ใน ) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา