วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

วิธีขยายพันธุ์มะนาวด้วยการปักชำ

แบบง่ายๆ ใช้เวลา 1 เดือน ทำตามรูปได้เลย

การตัดชำโดยใช้ทรายวัสดุอุปกรณ์ในการปักชำกิ่งมะนาว1.กิ่งมะนาวพันธุ์ดี2.กรรไกรตัดกิ่ง และคัตเตอร์3.ภาชนะที่จะใช้ในการเพาะ เช่นกระถาง ถุงเพาะชำ เป็นต้น4.ทรายหยาบ5.น้ำยาเร่งราก6.ถุงพลาสติกใสขนาดใหญ่ หรือ แผ่นกระจกสำหรับปิดภาชนะให้มิดชิด

วิธีการปักชำกิ่งพันธุ์มะนาว1.นำกิ่งพันธุ์มะนาวขนาดไม่อ่อน ไม่แก่เกินไป มาตัดใบ และหนามออก โดยตัดให้ใบเหลืออยู่ประมาณครึ่งใบ

ตัดทางด้านโคนเป็นปากฉลาม ใต้ตาดอกประมาณ 1 เซ็นติเมตร ใช้คัตเตอร์กรีดตรงปากฉลามให้เป็นรอย สี่ห้าแฉก

2.นำทรายไปล้างในน้ำโดยการคนแล้วเทน้ำสีขุ่นออก จากนั้นนำทรายไปใส่ในภาชนะเพาะชำที่เราเตรียมไว้

3.นำกิ่งพันธุ์ที่เตรียมไว้ไปแช่ในน้ำยาเร่งรากที่ผสมน้ำตามอัตราส่วนแล้ว ประมาณ 15-20 นาที โดยแช่เฉพาะด้านโคน

4.นำกิ่งพันธุ์ไปปักชำในกระบะ หรือภาชนะเพาะชำที่เตรียมไว้

5.พรมด้วยน้ำให้ทั่ว

6. ปิดกระบะเพาะชำด้วยแผ่นกระจก หรือจะใช้ถุงพลาสติกใหญ่ห่อ แล้วมัดไม่ให้อากาศเข้า ทิ้งไว้ประมาณ 45 วัน รากก็เริ่มงอก