วันอาทิตย์, 27 พฤศจิกายน 2565

ศุลกากรภาคที่ 4 อายัดพัสดุซากสัตว์ป่าคุ้มครองจากบริษัทขนส่งเอกชน ที่มาจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้

สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 กองกำกับการ 6 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สตช. และสายตรวจป้องกันและปราบปรามด้านสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ตรวจยึดซากสัตว์คุ้มครอง จำนวนมาก ส่งผ่านทางกล่องพัสดุ จากชายแดนใต้ไป ภาคเหนือ กลาง อีสาน จากจ่าหน้ากล่องถึงผู้รับ

ศุลกากรในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด ทางศุลกากรและปกป้องสังคมสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ของกรมศุลกากร นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดี กรมศุลกากร นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ รองอธิบดีฯ ได้มีข้อสั่งการให้นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ดำเนินการปราบปรามจับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากรและสินค้าที่เป็นภัยต่อสังคมอย่างเข้มงวด โดยนายไตรทิพย์ เหล็นเรือง ผอ.สคศ. ศภ.4 ได้มอบหมาย ให้นายเริงพจน์ อารียกุล หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม (ฝปป.) สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 กรมศุลกากร (หน.ฝปป.สคศ.ศภ.4) และเจ้าหน้าที่ ฝปป. เข้มงวดในการปราบปรามสิ่งของผิดกฎหมายและการลักลอบนำเข้ามาในราชอาณาจักรที่เป็นภัยต่อประชาชนอย่างเคร่งครัด

วันที่ 19 กันยายน 65 เวลาประมาณ 13.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม สำนักงานศุลกากรภาคที่ 5 ได้ทำการอายัดสินค้าซึ่งมีเหตุสงสัยว่าจะมีการกระทำความผิดตามกฎหมาย ณ บริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (บริษัทนิ่ม เอ็ก เพรส จำกัด สาขาหาดใหญ่ เลขที่ 174 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาคใหญ่) จำนวน 10 กล่อง ภายใต้การอำนวยการสั่งการ, พล.ต.ต.มานะ กลีบสัตบุศย์ ผบก.ปทส, สั่งการให้ ร.ต.อ.รณฤทธ อินทร์คง รอง สว.กก.6 บก.ปทส., ร.ต.ต. ณกรณ์ กัมลาศสถิต รอง สว (ป) กก6., เจ้าหน้าที่สายตรวจป้องกันปราบปรามการกระทำผิดด้านสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) นายสมปอง สุคนธรัตน์ นายคนก้อเดช พันธ์ นายสมจิต โชติรัตน์ เจ้าหน้าที่สายตรวจป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ 6 (สงขล) นายรณชัย สุวรรณมาถา นายประโมทย์ ยางทอง ได้ร่วมกันตรวจยึดของกลาง เป็น ซากสัตว์ป้าคุ้มครอง น้ำหนักรวม 64.5 กิโลกรัม, กล่องกระดาษ จำนวน 10 กล่อง โดยกล่าวหาว่า กระทำผิดตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 ฐานมีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา 17 ฐานค้าสัตว์ป้าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา 29

ต่อมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 กรมศุลกากร ได้ทำการเปิดตรวจพัสดุร่วมกับกองกำกับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สตช. และสายตรวจป้องกันและปราบปรามด้านสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

จากการสอบถามนายเริงพจน์ ฯ ทราบว่าซากสัตว์ดังกล่าวพบ ภายลังสินค้าภายในบรรจุซากสัตว์คุ้มครอง ประเภทตัวนิ่ม ชะมด เต่า กระรอก และตะกวด จำนวนกว่า 50 ซาก น้ำหนัก 80 กิโลกรัม มาจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งหน้ากล่องบรรจุสินค้า จาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ จุดหมายไปหลายจังหวัด มีตั้งแต่ภาคกลาง ภาคเหนือ และอีสาน โดยมีชื่อและที่อยู่ระบุชื่อคนรับทุกกล่อง แต่ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นที่อยู่จริงหรือไม่ หากจับได้โทษผู้ครอบครอง และผู้เกี่ยวข้องมีความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่า พ.ศ 2562 อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CTES) เจ้าหน้าที่ศุลกากรจึงส่งมอบสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ กองกำกับการ 6 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สตช. เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป