วันพุธ, 26 มิถุนายน 2567

หนึ่งเดียวในภาคใต้ มทภ. 4 ร่วมจุดบั้งไฟล้าน เปิดงานประเพณีตำบลภูเขาทอง ประจำปี 2567 สืบสานวัฒนธรรมชาวภาคอีสานในชายแดนใต้

วันที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 07.30 น. ที่ลานอเนกประสงค์บ้านโต๊ะโมะ หมู่ที่ 3 ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดราธิวาส พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยกานรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะผู้บังคับบัญชา ร่วมตักบาตรกับพี่น้องชาวไทยพุทธในพื้นที่บ้านโต๊ะโมะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส จากนั้นเป็นประธานจุดบั้งไฟล้าน เปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลภูเขาทอง ประจำปี 2567 อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องมาอย่างยาวนานเป็นปีที่ 45 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2567 เพื่อสืบทอดประเพณีของบรรพบุรุษชาวอีสาน ที่อพยพมาอยู่ปลายด้ามขวาน โดยมี นายมนัส ตั้งใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชนเข้าร่วมในพิธี

ภายในงานมีกิจกรรมขบวนการแสดงรำเซิ้งบั้งไฟของแต่ละชุดอย่างสวยงาม มีการจุดบั้งไฟล้าน การจุดบั้งไฟแสน การแข่งขันบั้งไฟ การสาธิตอาหารพื้นบ้าน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย มีการแสดงฟ้อนของภาคอีสาน บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมขายอาหารและสินค้าในท้องถิ่น ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคัก ประชาชนชาวไทยพุทธ – มุสลิมทั้งในและนอกพื้นที่ ตลอดจนเพื่อนบ้านชาวมาเลเซีย สื่อมวลชนตั้งใจมาชมการจุดบั้งไฟเป็นจำนวนมาก

 สำหรับงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลภูเขาทอง ได้จัดติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี ในช่วงเดือนมิถุนายน เพื่อเป็นการบูชาพญาแถน หรือ เทพแห่งฝน ขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล และเป็นการสืบสานประเพณีโบราณของประชาชนภาคอีสานที่มาอาศัยอยู่ในพื้นที่ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส โดยชาวอีสานได้ย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากอยู่ที่ปลายด้ามขวานแห่งนี้ตั้งแต่ปี 2518 โดยประชากรร้อยละ 98 เป็นชาวไทยจากภาคอีสาน และได้นำประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษติดตัวมาด้วย ปัจจุบันประเพณีบุญบั้งไฟตำบลภูเขาทอง ได้รับการส่งเสริมจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะชาวบ้านตำบลภูเขาทองได้ร่วมกันอนุรักษ์และสานต่อจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้เด็กรุ่นหลังไม่ลืมร้างเหง้าของตนเอง นับเป็นงานบุญบั้งไฟที่ยิ่งใหญ่แห่งเดียวในภาคใต้