วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

อบจ.สงขลา ร่วมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ภายใต้กิจกรรมค่ายครอบครัวล้อมรั้วด้วยรัก “พะตงโมเดล”

วันนี้ (17 ม.ค. 67) ที่ศาลาอเนกประสงค์ (หลังใหม่) เทศบาลตำบลพะตง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการ เสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตในชุมชนของผู้ป่วยจิตเวชโดยการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลและชุมชนตามวิถีครอบครัวและชุมชน ภายใต้กิจกรรมค่ายครอบครัวล้อมรั้วด้วยรัก “พะตงโมเดล” พร้อมด้วยนางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ด้วยความร่วมมือของกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลหาดใหญ่ และเครือข่ายสุขภาพจิต จังหวัดสงขลา ร่วมกับภาคีเครือข่ายตำบลพะตง และการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา โดยมีนายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ กล่าวรายงาน และนายชัยณรงค์ ศรประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลพะวง กล่าวต้อนรับ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น อสม.ในพื้นที่ และพี่น้องชาวตำบลพะตง เข้าร่วม

“การดูแลผู้ป่วยจิตเวช จะต้องมีส่วนร่วมกันทั้งตัวผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน ในการปรับทัศนคติให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน กิจกรรมแบบค่ายครอบครัว จะเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ทางสังคมโดยตรงให้แก่ผู้ป่วย ญาติและชุมชน”

สำหรับโครงการฯ ดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2567 เพื่อนำระบบการดูแลแบบค่ายครอบครัวมาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ให้สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สามารถมีอาชีพ มีรายได้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว รวมถึงให้ผู้ป่วยเกิดการยอมรับตนเอง ยอมรับสังคม ปรับทัศนคติที่ผู้ป่วยมีต่อสังคมและให้สังคมเกิดการยอมรับในตัวผู้ป่วย ผ่านกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ , กิจกรรม Walk Relly 8 ฐาน ในวันที่ 17 , กิจกรรมยามเช้า , กิจกรรมภาคกลางคืน ในวันที่ 18 และกิจกรรมชุมชนอำลา ในวันที่ 19 มกราคม 2567 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯ จำนวน 200 คน