วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

เครือข่ายเยาวชน YSDN 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จัดกิจกรรม “จดหมายสื่อรักให้พักเหล้า” เพื่อขอ นโยบายปกป้องเด็กและเยาวชน จากเหล้า บุหรี่ เป็นของขวัญในเทศกาล ปีใหม่ และ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง ร่วมกับ เครือข่ายเยาวชน YSDN  (Youth Stop drink Network) และ เครือข่ายทำงานด้านเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ 7 จังหวัด ภาคใต้ตอนล่าง ร่วมกัน จัดกิจกรรม “จดหมายสื่อรักให้พักเหล้า”  เพื่อ ปกป้องเด็กและเยาวชน ให้ห่างไกลจาก ภัย เหล้า บุหรี่ และสารเสพติด โดยได้ เชิญชวนเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ภาคใต้ตอนล่าง เขียนจดหมายสื่อรัก ส่งถึง พรรคการเมือง ผู้แทนของประชาชน  เพื่อ ขอ นโยบายปกป้องเด็กและเยาวชนเป็นของขวัญในเทศกาลปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ หวังให้เกิด นโยบายปกป้องเด็ก-เยาวชน จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นของขวัญปีใหม่ และวันเด็ก ปี 2565 ที่จะมาถึงนี้  

เนื่องจาก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งผลกระทบต่อเด็ก-เยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ  ในขณะที่ปัจจุบันเด็ก-เยาวชน ซึมซับค่านิยมการดื่มจากวิถีชีวิต และการโฆษณา ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ โดยใช้ตราสัญลักษณ์ ของสินค้าอื่นที่คล้ายคลึงกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ตราเสมือน) โดยไม่มีคำเตือนให้ทราบถึงอันตราย ส่งผลให้เกิดนักดื่มหน้าใหม่จำนวนหลายแสนคนต่อปี รวมถึงได้รับผลกระทบจากผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ เป็นเหยื่อจากคนเมา นำมาซึ่งความสูญสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของตัวเด็ก-เยาวชน และครอบครัว ที่สามารถพบเห็นได้จากสื่อต่างๆในชีวิตประจำวัน  สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ได้กล่าวได้มีการจัดขึ้นใน ช่วงวันที่ 2 – 5 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 2 มกราคม 2565

ตัวแทนเยาวชน YSDN จังหวัดยะลา มอบจดหมายสื่อรัก ให้แก่  สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ณ ศูนย์ประสานงานพรรคประชาชาติ และ พรรคพลังประชารัฐ จังหวัดยะลา

วันที่ 3 มกราคม 2565

  • ตัวแทนเยาวชน YSDN จังหวัดปัตตานี  มอบจดหมายสื่อรัก ให้แก่  แพทย์หญิงเพชรดาว  โต๊ะมีนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร  พรรคภูมิใจไทย
  • ตัวแทนเยาวชน YSDN จังหวัดสตูล ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล มอบจดหมายสื่อรัก ให้แก่ นายพิบูลย์  รัชกิจประการ  ณ ศูนย์ประสานงานพรรคภูมิใจไทย เขต 1  อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
  • ตัวแทนเยาวชน YSDN พัทลุง ร่วมกับ กลุ่มทูบีนัมเบอร์วัน บ้านชะรัด มอบจดหมายสื่อรัก ให้แก่ นายนริส  ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร  ณ ศูนย์ประสานงานพรรคประชาธิปัตย์ เขต 3 จังหวัดพัทลุง

วันที่ 4 มกราคม 2565

  • ตัวแทนเยาวชน YSDN จังหวัดตรัง ร่วมกับ ชมรมจิตอาสาศาสนานำสุข ภาคใต้ มอบจดหมายสื่อรัก ให้แก่  นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร  พรรคประชาธิปัตย์

วันที่ 5 มกราคม 2565

  • ตัวแทนเยาวชน YSDN จังหวัดนราธิวาส มอบจดหมายสื่อรัก ให้แก่ นายวัชระ ยาวอหะซัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร พรรคพลังประชารัฐ จังหวัดนราธิวาส
  • ตัวแทนเยาวชน YSDN จังหวัดสงขลา ร่วมกับ ชมรมยุวพุทธ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  มอบจดหมายสื่อรัก ให้แก่ นายพยม  พรหมเพชร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ณ ศูนย์ประสานงานพรรคพลังประชารัฐ