วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

เทศบาลนครหาดใหญ่จัดโครงการทำหมันหมา แมว และการฉีดวัคซีนตลาดพ่อพรหม

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 ที่ตลาดพ่อพรหม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นายภคนันท์ ประทุมชาติภักดี ประธานสภา พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเปิดโครงการทำหมันหมา แมว และการฉีดวัคซีน โดยมีผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนราชการรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ตามโครงการทำหมันหมา แมว และการฉีดวัคซีน เพื่อลดประชากรสัตว์ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมีกรมปศุสัตว์จังหวัดสงขลาและกรมปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ร่วมในโครงการครั้งนี้