วันพุธ, 26 มิถุนายน 2567

เทศบาลนครหาดใหญ่จับมือกับโรงพยาบาลราษฎร์ยินดีจัดอบรมสร้างจิตอาสาปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วย CPRก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาล

นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ นำพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครหาดใหญ่ เจ้าหน้าที่ชุดงานป้องกันสาธารณภัยเมืองหาดใหญ่ พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียน ร่วมกิจกรรมฝึกอบรม “BASIC LIFE SUPPORT & AED การปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้า AED เมื่อประสบเหตุได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงที

วันที่ 20 มีนาคม 2566 พล.ต.ท. สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ นายอาหมัด เบ็ญอาหลี รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นำพนักงานและเจ้าหน้าที่ ชุดเฉพาะกิจพิทักษ์เมืองหาดใหญ่ Marshal เจ้าหน้าที่เทศกิจเจ้าหน้าที่เทศบาล และ อสม. พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนนักศึกษาจากหาดใหญ่วิทยาลัย ฝึกอบรม “BASIC LIFE UPPORT & AED การปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้า AED ณ. ห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี นำคณะวิทยากรพร้อมอุปกรณ์และหุ่นฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้นมาสาธิตและให้ความรู้การช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้นก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาล

ทางโรงพยาบาลราษฎร์ยินดีได้จัดโครงการ กิจกรรมฝึกอบรม “BASIC LIFE SUPPORT & AED การปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้า AED เมื่อประสบเหตุได้ช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบเหตุได้อย่างทันท่วงที ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการตำรวจภูธร ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจทางหลวง และเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ซึ่งโครงการนี้จะเน้นการอบรบเรื่องการช่วยเหลือชีวิตที่สามารถทำได้จริงหลังจากที่ทุกคนได้เรียนรู้ การอบรม ซึ่งวันนี้ได้ลงพื้นที่มาอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักเรียนนักศึกษาที่ห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามที่นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ฝผู้อำนวยการโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี อยากจะให้ประชาชนคนอำเภอเมืองหาดใหญ่ได้มีความรู้ ฝึกให้ได้อย่าง 100 เปอร์เซ็นต์ อย่างน้อย 1 ครอบครัว ให้ได้ 1 คน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและชาวต่างชาติเริ่มเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศกันเป็นจำนวนมาก จะทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดสงขลา เที่ยวอย่างอบอุ่นและสบายใจ

จึงขอฝากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสงขลา มาอบรมร่วมกันเป็นจิตอาสา อย่างน้อยเมื่อทุกคนมีความรู้เมื่อประสบเหตุจะได้รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร แม้แต่การประเมินสถานที่ เหตุการณ์ ในขณะนั้นต้องทำอะไร สามารถช่วยเหลือชีวิตคนขั้นพื้นฐานให้พ้นขั้นตอนวิกฤตไปได้ด้วยดี