วันพุธ, 26 มิถุนายน 2567

เทศบาลนครหาดใหญ่มอบเงินสวัสดิการกองทุนสวัสดิการพนักงานฯกรณีประสบอุบัติเหตุและบุคลในครอบครัวเสียชีวิต

วันที่ 15 กันยายน 2566 พล.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นายอาหมัด เบ็ญอาหลี รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบเงินสวัสดิการ จากกองทุนสวัสดิการพนักงานเทศบาล เนื่องจาก กรณีสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิต จำนวน 3 ราย คือกรณีสมาชิกครอบครัวพนักงานเสียชีวิต จำนวน 2 ราย

  1. นางศิริรัตน์ ยามงคล เลขที่สมาชิก 1651 ตำแหน่งคนงาน งานสุขาภิบาล ส่วนส่งเสริมอนามัยและสิ่งแวดล้อม สังกัดสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แจ้งว่า นางละเอียด รัตนอุไร อายุ 75 ปี ซึ่งเป็นมารดา ได้เสียชีวิตด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 โดยจัดพิธีฌาปนกิจ ณ วัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน) ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้รับเงินสวัสดิการ จำนวน 5,000 บาท
  2. น.ส.สาฝีย๊ะ หลีอาหมัด เลขที่สมาชิก 0950 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ งานรักษาความสงบ ฝ่ายปกครอง สังกัดสำนักปลัด แจ้งว่า น.ส.ม่าเหรียม จันทวดี อายุ 65 ปี ซึ่งเป็นมารดา ได้เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 โดยจัดพิธีฝัง ณ กุโบร์หัวสะพาน หมู่ที่ 7 ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้รับเงินสวัสดิการจำนวน 5,000 บาท

กรณีพนักงานได้รับอุบัติเหตุ จำนวน 1 ราย

  1. นายศุภชัย ลิ่มธัญลักษณ์ เลขที่สมาชิก 0803 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ งานประชาสัมพันธ์ สังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ แจ้งว่า ได้รับอุบัติเหตุตกเก้าอี้ขณะถ่ายภาพกระดูกข้อเท้าขวาหัก เข้ารับการรักษาเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 ได้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ให้พักรักษาตัว ตั้งแต่วันที่ 15-19 กรกฎาคม 2566 ตามใบรับรองแพทย์ ได้รับเงินสวัสดิการ จำนวน 3,000 บาท

สำหรับการมอบเงินสวัสดิการพนักงานเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นสำหรับพนักงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ ภายใต้การบริหารของ พล.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ “ เราจะเดินไปด้วยกัน และจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”