วันอังคาร, 27 ตุลาคม 2563

เทศบาลนครหาดใหญ่ รับมอบมอบนมถั่วเหลืองจากบริษัท แลคตาซอย จำกัด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ สู้ภัย COVID-19

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 บริษัท แลคตาซอย จำกัด มอบหมายให้นายกมล เกาะก่ง ผู้ช่วยผู้จัดการภาคใต้ 2 มอบนมถั่วเหลือง จำนวน 6 ลัง 216 กล่อง ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ สู้ภัย COVID-19 โดยมี นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางปฏิมา ตันติเมตตา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครหาดใหญ่ และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครหาดใหญ่ รับมอบ ณ สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่