วันอังคาร, 27 ตุลาคม 2563

เทศบาลเมืองควนลังร่วมหน่วยงานรัฐและเอกชนจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาเนินขุมทอง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลานายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลังเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำพ.ศ. 2563โดยมีนายสมชาย โภคารัตนกุล รองปลัดเทศบาลเมืองควนลังกล่าวรายงานและคณะผู้บริหารของเทศบาลฯหน่วยรัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนที่นำบุตรหลานเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

วัตถุประสงค์ของการจัดงานของการจัดงานเพื่อให้เด็กและเยาวชน ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองและส่งเสริมให้เยาวชนมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ได้แก่

  • การแสดงบนเวทีของเด็กและเยาวชนจากชุมชน / และจากโรงเรียนต่าง ๆในเขตเทศบาลฯ
  • การจัดกิจกรรมเกมส์และการละเล่น
  • การจัดกิจกรรมออกบูธของหน่วยงานต่างๆทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน
  • การสาธิตการแสดงความสามารถของสุนัขสงคราม / จากกองกำกับการ
    ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43เป็นต้น