วันอังคาร, 1 ธันวาคม 2563

เทศบาลเมืองคอหงส์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมพิจารณาคัดเลือกศูนย์ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2563 ณ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน บริเวณประตู 108 ถนนปุณณกัณฑ์

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัด รองปลัด บุคลากรฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลเมืองคอหงส์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมพิจารณาคัดเลือกศูนย์ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2563 ณ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน บริเวณประตู 108 ถนนปุณณกัณฑ์