วันอาทิตย์, 27 พฤศจิกายน 2565

เทศบาลเมืองคอหงส์ ได้รับรางวัลนวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2565 ประเภทดีเด่น จากการประกวด ” DGTi Local Government Awards 2022″

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองคอหงส์ โดยนายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เข้ารับรางวัลนวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2565 ประเภทดีเด่น จากการประกวด ” DGTi Local Government Awards 2022″ จากนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ชั้น 1 บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

โดยเทศบาลเมืองคอหงส์ได้ส่งโครงการ Application khohong smart City ที่ทางเทศบาลได้ดำเนินการติดตั้งให้สามารถใช้งานได้บนสมาร์ทโฟนของพี่น้องชาวคอหงส์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับบริการของพี่น้องชาวคอหงส์ เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2565 และได้รับรางวัลท้องถิ่นดิจิทัลประเภทดีเด่น โดยทั่วประเทศมีแค่ 12 อปท.เท่านั้นที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองคอหงส์ขอขอบคุณพี่น้องชาวคอหงส์และทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองคอหงส์ไปสู่ Smart City