วันพุธ, 26 มิถุนายน 2567

โรงไฟฟ้าจะนะจัดกิจกรรม “โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ฟุตบอลเยาวชน กฟผ.จะนะคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ” ณ สนามฟุตบอลโรงไฟฟ้าจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 โรงไฟฟ้าจะนะนำโดยนายชนาธิป ชิตพงศ์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ จัดกิจกรรม “โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ฟุตบอลเยาวชน กฟผ.จะนะคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567” ณ สนามฟุตบอลโรงไฟฟ้าจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี ที่อยู่ในอำเภอจะนะ ได้เข้าร่วมแข่งขัน โดยโรงไฟฟ้าจะนะได้เปิดรับสมัครทีมในนามองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบลในพื้นที่อำเภอจะนะ จำนวน 15 ทีม และมีทีมที่สนใจและพร้อมสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 9 ทีม ในวันนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะด้านการกีฬาให้แก่เยาวชนและเพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้เวลาว่างของเยาวชนและกิจกรรมครั้งนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กฟผ. กับชุมชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่