วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

โรงไฟฟ้าจะนะมอบของละศีลอด ต้อนรับสู่เดือนรอมฎอนอันประเสริฐ

ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ และผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นตัวแทนโรงไฟฟ้าจะนะ มอบของละศีลอดให้กับพื้นที่ 5 ตำบลรอบโรงไฟฟ้าจะนะ ได้แก่ ตำบลป่าชิง ตำบลนาทับ ตำบลคลองเปียะ ตำบลจะโหนง และตำบลตลิ่งชัน โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและโต๊ะอิหม่ามของแต่ละมัสยิดเป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน และรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีไว้สืบไป

ซึ่งเดือนรอมฎอนในปีพุทธศักราช 2567 ตรงกับฮิจเราะห์ศักราช 1445 จะเริ่มขึ้นในเดือนมีนาคม 2567 สำหรับเดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่พี่น้องมุสลิมทั่วโลกจะเข้าสู่การถือศีลอดในช่วงหลังพระอาทิตย์ขึ้น ไปจนถึงพระอาทิตย์ตกของทุกวัน ตลอดทั้งเดือน