วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

โรงไฟฟ้าจะนะร่วมกิจกรรมปลูกต้นทองอุไรบริเวณถนนสายเอเชีย หาดใหญ่ – จะนะ

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร บริเวณถนนสายเอเชีย หาดใหญ่ – จะนะ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงพัฒนาเมืองให้มีความสวยงาม น่าอยู่ สะอาด และปลอดภัยเพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปียะเป็นผู้จัดกิจกรรมในครั้งนี้