วันพุธ, 26 มิถุนายน 2567

โรงไฟฟ้าจะนะเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ณ วัดทุ่งแนะ ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน “จิตอาสาทำความดี พัฒนาพื้นที่วัด” โดยร่วมกันเก็บขยะ และขนกระเบื้องหลังคาดินเผา ณ วัดทุ่งแนะ ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา