วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

โรงไฟฟ้าจะนะ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประจำปี 2564

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประจำปี 2564 ประกอบด้วยกุ้งแชบ๊วยจำนวน 4,000,000 ตัว และปูม้าจำนวน 2,000,000 ตัว ณ บ้านปลายเหมือง หมู่ที่ 7 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมี ว่าที่พันตรี ยุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอจะนะ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

คลองจะโหนง เป็นคลองที่กว้างใหญ่และเชื่อมไปสู่ทะเลอ่าวไทย มีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ สัตว์น้ำหลากหลายชนิดให้จับกินได้ทั้งปีซึ่งการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำครั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ รักษาระบบนิเวศน์ และที่สำคัญยังส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้านและสร้างรายได้ให้กับแหล่งชุมชนอีกด้วย