วันพุธ, 28 กันยายน 2565

โลตัสสงขลา ส่งมอบเงินสนับสนุน โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนภายใต้กิจกรรม ”โลตัสสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เพื่อชุมชน” ในโอกาส วันแม่แห่งชาติ

โลตัสสงขลา ส่งมอบเงินสนับสนุน เพื่ออาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนภายใต้กิจกรรม ”โลตัสสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เพื่อชุมชน” ในโอกาส วันแม่แห่งชาติ ใกล้จะถึง

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา หนึ่งในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 43 จังหวัดสงขลา โลตัสสาขาสงขลาร่วมกิจกรรมนำสิ่งของ เครื่องใช้ การเรียนการสอน และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน กว่า 300 คน โดยมี ร.ต.อ.โกวิท จันทร์เขียว ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ และอาจารย์ผู้สอนให้การต้อนรับ

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ หมู่ 5 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา หนึ่งในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 43 จังหวัดสงขลา โลตัสสาขาสงขลา ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน กว่า 300 คน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เพื่อชุมชน เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่โลตัสทั่วประเทศได้ตระหนักถึงชุมชน โรงเรียนที่ห่างไกล ถิ่นทุรกันดาร เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงการศึกษา ด้านสุขอนามัย ผ่านตู้รับบริจาคจากลูกค้าในโลตัส เพื่อนำไปสนับสนุนอาหารกลางวันและอุปกรณ์เพื่อการศึกษาในสถานศึกษาที่ขาดแคลน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 คุณสมพิศ เต็งเฉี้ยง ผู้อำนวยการโลตัสสาขาสงขลา ส่งมอบเงินสนับสนุนและข้าวสาร เครื่องปรุงอาหาร ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ หมู่ 5 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเชิญพิศลยบุตร หมู่ 9 บ้านช่อนทอง ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

ด้าน ร.ต.อ.โกวิท จันทร์เขียว ขอชื่นชมกิจกรรมดี ๆ จากโลตัสสงขลา และขอบคุณลูกค้าจากโลตัสสงขลา เชื่อว่าทุกบาทของท่าน จะช่วยนักเรียนไม่มากก็น้อย และขอบคุณทางผู้บริหารโลตัส ที่เห็นความสำคัญของโรงเรียนตะเข็บชายแดนที่ห่างไกลถิ่นทุรกันดาร ทำน้อง ๆ นักเรียนรู้สึกดีใจ และตื่นเต้น ที่มีผู้ใหญ่มาจัดกิจกรรม แล้วมอบสิ่งของ อาหารอร่อย ๆ ให้ทาน ตนในฐานะที่เป็นครูโรงเรียน ตร. ตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ ขอขอบคุณแทนน้อง ๆ ที่เล็งเห็นความสำคัญกับเด็ก ๆ ที่อยู่ห่างไกลความเจริญ