วันอังคาร, 27 ตุลาคม 2563

โอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ”ครั้งที่ 1ประจำปี2563

วันที่ 6 มกราคม 2563 ณ บริเวณชั้น 5 ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต “หนึ่งคนให้ หลายคนรับครั้งที่ 1ประจำปี2563 ” สนับสนุนงานโดย เหล่ากาชาดจ.สงขลา ,ร.พ.หาดใหญ่, สธวท.สงขลา ,หอการค้าจ.สงขลา ,บมจ.หาดทิพย์ , บริษัทฉัตรทองพร๊อพเพอร์ตี้ .

โดยได้รับเกียรติจาก นางฉลวย พงศ์สุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีและพร้อมให้กำลังใจในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย. โดยครั้งนี้ งานบริจาคโลหิต เนื่ิองในวาระ 50ปี แห่งการสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด โดยทางสภากาชาดไทยได้กำหนดแนวคิดโครงการ “กาชาดชวนบริจาคเพิ่มปีละ 1 ครั้ง PLUS 1เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต