วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

“ไพเจน”เปิดใจพบสื่อมวลชนสงขลา จุดประกายเครือข่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมแจงผลงานที่ผ่านมา

นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ ช่วยสกูล และนาย ณัฐภัท ชุมทองเชิดบำรุง สองเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เดินทางมาพบปะกับสื่อมวลชนจังหวัดสงขลา เพื่อพบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการที่จะช่วยสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมและโครงการต่างๆของ อบจ.สงขลา เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนให้ได้รับทราบ และร่วมเป็นเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและสื่อมวลชนในจังหวัดสงขลาจากทุกแขนง ณ ห้องอาหารเกียปิง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมกันนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้กล่าวถึงผลงานที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ต่อสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน ท่ามกลางบรรยากาศการพบปะอย่างเป็นกันเอง

โดยนายไพเจนกล่าวช่วงหนึ่งว่า ตลอด 3 ปีที่ผ่านมาตนทำงานทุกวันแต่ไม่ค่อยมีข่าวสารไปประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทั่วไปทราบ ครั้งนี้จึงถือเป็นโครงการที่ดีที่ได้มาพบกับพี่น้องสื่อมวลชนจากทุกแขนง จะได้รับทราบผลงานและโครงการต่างๆที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้รับรางวัลอยู่หลายรางวัล ไม่ว่าจะเป็นรางวัลผู้นำท้องถิ่นดีเด่น รางวัลของ อบจ.สงขลา ซึ่งอบจ.สงขลาได้รับโล่รางวัลในส่วนของการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งทางอบจ.ได้ไปทำที่อำเภอสะเดา และอำเภอคลองหอยโข่งร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

โดยเข้ารับโล่รางวัลจากท่าน ผบ.ตร. และในปีหน้านี้ทาง อบจ.สงขลาก็จะสนับสนุนการทำงานร่วมกับตำรวจ กรมการปกครอง ผู้นำท้องถิ่น และสาธารณสุข เพื่อให้คนที่ติดยาเสพติดเข้ามาบำบัดรักษาใช้ระยะเวลา 3 เดือน รวมไปถึงการสร้างแพขนานยนต์ลำใหม่ เรือแพเฟอรี่ พร้อมกับท่าแพขนานยนต์แห่งใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชน หรือการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ทาง อบจ.ในทำไปแล้ว ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของ อบจ.สงขลา การดูแลในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน การจัดหารถพยายาลรวมถึงในเรื่องของสงขลาเมืองกีฬา

โดย อบจ.สงขลาร่วมกับจังหวัดสงขลาและกกท. ร่วมผลักดันให้สงขลาเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในปี 2568 ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดสงขลาอีกทางหนึ่ง โครงการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยว หนึ่งอำเภอ หนึ่งแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา ในเรื่องของการขับเคลื่อนเมืองสงขลาให้เป็นมรดกโลก นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของโรงพยาบาล รพ.สต.ที่เกี่ยวเนื่องกับเด็ก ผู้สูงอายุ กลุ่มเบาะบาง และผู้พิการเหล่านี้เป็นต้น

ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ทาง อบจ.สงขลาได้มาพบปะกับพี่น้องสื่อมวลชน ในอันที่จะช่วยนำเสนอข่าวสารเหล่านี้ ออกไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบบ้างว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ทำอะไรไปบ้างแล้ว