วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

5 สมาคมจีนสงขลา ร่วมประชุมติดตามงานสมโภชปู่ทวดหัวเขาแดง ประจำปี 2566

วันนี้ 25 พ.ค. 66 ณ ห้องประชุมสารภี 1 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาคมจีนสงขลา ร่วมประชุมหารือ ติดตามการจัดงานสมโภชปู่ทวดหัวเขาแดง ประจำปี 2566 โดยมีการประชุมติดตามงานสมโภชปู่ทวดหัวเขาแดง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานฯ ให้เป็นไปตามแผนและขอบเขตที่วางไว้ สำหรับงานสมโภชปู่ทวดหัวเขาแดง ประจำปี 2566 กำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 1-7 มิถุนายน 2566 ณ ปะรำพิธีชั่วคราว บริเวณตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา