ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

อุตสาหกรรม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ SME

อุตสาหกรรม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ SME และ จัดการส่งเสริมการตลาดและการจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์


               วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีการเปิดโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ SME และกลุ่มอาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ทางการแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบกลุ่มจังหวัด) กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมการตลาดและการจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ จัดโดยอุตสาหกรรม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีนายพุทธิกรณ์ วิชัยดิษฐ์ อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ หัวหน้าที่ปรึกษาโครงการ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


                   นายพุทธิกรณ์ วิชัยดิษฐ์ อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า ตามที่โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ SME และกลุ่มอาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้เริ่มดำเนินการโครงการตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 และดำเนินการกิจกรรมที่ 1 คือการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลและกลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรมที่ 2 คือการพัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์เสร็จสิ้นแล้วนั้น
เราจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 3 คือ การส่งเสริมการตลาดและการจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการได้แสดงนิทรรศการและออกร้าน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการตลาดและทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้พัฒนาขึ้น ผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ประกอบด้วยสถานประกอบการ 10 สถานประกอบการ จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติของพืชพื้นถิ่น เช่น ใบม่าว ต้นโดน ต้นอินทนิล จ.ยะลา ,
,ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพรสำหรับเด็ก จ.สงขลา ,ผลิตภัณฑ์รองเท้าหนังผสมผ้าปาเต๊ะโดยใช้น้ำยานาโนเคลือบกันน้ำบริเวณผิวผ้า จ.ปัตตานี,ผลิตภัณฑ์คัพเค้กจำปาดะของฝากจากสตูล,เจลอาบน้ำสมุนไพรจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นผสมว่านหางจรเข้จากจังหวัดสตูลโดยวิจัยจากคณะเภสัช มอ.,กรือโป๊ะนกกระทาเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้ากลุ่มเลี้ยงนกกระทจังหวัดสงขลา,กรือโป๊ะซอสกอและจากจังหวัดนราธิวาส โดยงานวิจัยจากราชภัฎสงขลา,ลูกหยีกวนสอดไส้ผลไม้ จ.ยะลา,ชุดสมุนไพรรากจอมพลังจากหมู่บ้านอุโมงค์ปิยมิตร จ.ยะลา,ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมกระดังงาอบกรอบสไปซี่ จ.นราธิวาส               โดยกิจกรรมที่ 3 นี้ ผู้ประกอบการจะจัดแสดงนิทรรศการและออกร้านเป็นเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม ถึง 5 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จังหวัดสงขลา ซึ่งก็คาดหวังว่าผู้ประกอบการทั้ง 10 สถานประกอบการจะได้รับประโยชน์สูงสุด และสามารถเพิ่มช่องทางในการพัฒนาตนเองและรายได้ของครอบครัวต่อไป ซึ่งภายในงานครั้งนี้ก็มีการเสวนา เรื่อง “ทิศทางการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน” จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มความรู้และแนวทางในการพัฒนาด้านการตลาดกันอย่างคึกคัก