ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

CATเขตใต้ จัดกิจกรรมเชิงสันทนาการกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ “บูกิต อันดา เบิกฟ้า ชมดาว @

CATเขตใต้ จัดกิจกรรมเชิงสันทนาการกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ “บูกิต อันดา เบิกฟ้า ชมดาว @ วังน้ำเขียว”


               นายศุภกิจ ยอดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ พร้อมคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรมเชิงสันทนาการกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ ประจำปี 2561 ณ จังหวัดนครราชสีมา “บูกิต อันดา เบิกฟ้า ชมดาว @ วังน้ำเขียว” วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2561 เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมให้ใช้บริการของของ กสท ในระยะยาว และสร้างความสัมพันธ์อันดี รักษา Loyalty ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างลูกค้า ยังเป็นโอกาสนำเสนอและแนะนำบริการอื่นๆให้ทราบอีกด้วย