ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

บมจ.สงขลาแคนนิ่ง ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใ

บมจ.สงขลาแคนนิ่ง ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


               วันที่ 5 สิงหาคม 2562 บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและแปรรูปอาหารทะเลบรรจุกระป๋องส่งออกในกลุ่ม บริษัท ไทยยูเนี่ยน ผู้ผลิตและส่งออกปลาทูน่าเป็นอันดับหนึ่งของโลก ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย คุณศิริพร นารีหวานดี ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ซึ่งนำโดย ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการประสานความร่วมมือและดำเนินการทางวิชาการที่ชัดเจน บนพื้นฐานความประสงค์เดียวกัน