ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

มรภ.สงขลา อบรมผลิตคลิปวิดีโอโปรโมทผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชน

มรภ.สงขลา อบรมผลิตคลิปวิดีโอโปรโมทผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชน
นิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา อบรมฟรี ผลิตคลิปวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชน ระหว่างวันที่ 8-9  ต.ค.นี้ เทียบเชิญวิทยากรจัดเต็มความรู้ พร้อมฝึกสร้างสื่อด้วยโทรศัพท์มือถือ


 อาจารย์จุฬารัตน์ จุลภักดิ์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ผู้เสนอโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตคลิปวิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 7 อาคาร 66 คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา โดยมีวิทยากร ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ ความสำคัญของสื่อดิจิทัลกับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เทคนิคการตัดต่อวิดีโอผ่านแอพพลิเคชั่น Kinemaster การผลิตคลิปวิดีโอ พร้อมด้วยนักศึกษานิเทศก์ศาสตร์ที่คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดแก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวชุมชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ จำนวน 30 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


อาจารย์จุฬารัตน์ กล่าวว่า ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนถือเป็นสื่อที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ทางหลักสูตรฯ จึงนำมาบูรณาการกับการเรียนการสอนเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย เนื่องจากเป็นสื่อที่มีความสะดวกในการใช้งาน พกพาได้ง่าย และสามารถผลิตชิ้นงานได้เทียบเท่ากับคอมพิวเตอร์ จึงมีการนำมาปรับใช้กับการเรียนการสอนมากขึ้น นอกจากจะเป็นสื่อด้านการเรียนรู้แล้ว ยังสามารถนำมาผลิตชิ้นงานหรือสื่อต่างๆ ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สามารถดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นคำบรรยาย รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับบุคคลที่มีความสนใจในการผลิตคลิปวิดีโออย่างง่าย สำหรับนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้าน ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มรภ.สงขลา วิทยากร กล่าวว่า ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการผลิตคลิปวิดีโอเพื่อดึงดูดความสนใจคนในชุมชนและบุคคลภายนอกชุมชน อีกทั้งช่วยประชาสัมพันธ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยการใช้โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนเป็นตัวกลางในการถ่ายและตัดต่อคลิปวิดีโอซึ่งใช้แอปพลิเคชั่น Kinemaster พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติผลิตคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว ถือเป็นการช่วยพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยบูรณาเข้ากับการเรียนการสอนและการนำการเรียนรู้ไปเผยแพร่ต่อให้กับผู้อื่นผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 4 ตุลาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์จุฬารัตน์ จุลภักดิ์ โทร. 086-9551532 หรือ นายกฤษฏิ์ หนูยิ้มซ้าย โทร. 094-6733648