วันศุกร์, 25 กันยายน 2563

ข่าวการท่องเที่ยว

เรื่องมาใหม่
ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เยี่ยม กศน. ปัตตานี รับฟังการขับเคลื่อนงานการศึกษา กศน. จชต. และ สี่อำเภอสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย)
ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานภายใต้โครงการพระบรมราโชบายฯ พร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนต้นแบบ ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง