วันเสาร์, 30 กันยายน 2566

ข่าวการท่องเที่ยว

เรื่องมาใหม่
“ไพเจน”เปิดใจพบสื่อมวลชนสงขลา จุดประกายเครือข่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมแจงผลงานที่ผ่านมา
เปิดแล้ว “งานสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์ HATYAI MOON FESTIVAL 2023”
นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) (รหญ.(สธ.)) (ระดับ 9) รับตำแหน่งผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ คนใหม่มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค. 66
มรภ.สงขลา ประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหา’ลัย ระยะ 5 ปี ขับเคลื่อนแผนฯ สู่การปฏิบัติจริง สร้างความรู้ความเข้าใจหน่วยงานภายใน