วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

ข่าวการท่องเที่ยว

เรื่องมาใหม่
นิพนธ์ นำกรมทะเลฯ+กรมที่ดิน จับมือ สร้างความเข้าใจเบื้องต้นให้ประชาชน ใช้แนวทาง คทช. แก้ปัญหาที่ดินป่าชายเลนแปลงโคกไร่ เมืองสงขลา หลังเรื้อรังมาเกือบ 50 ปี ในเวที สร้างการรับรู้ฯ คนร่วมกว่า 1,000 คน
ศูนย์สหกิจศึกษา มรภ.สงขลา จัดอบรม “การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานรูปแบบรายวิชาสอน” หวังช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาระดับคณะและหลักสูตร
ม.ทักษิณ ต้อนรับคณะกรรมาธิการการศาสนาฯ วุฒิสภา ประชุมขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาสู่การจัดตั้งสถาบันภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน(องค์การมหาชน) ภาคใต้
ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะร่วมกิจกรรมมอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเปราะบางตำบลนาทับ