วันอังคาร, 11 พฤษภาคม 2564

ข่าวการศึกษา

เรื่องมาใหม่
สรรเพชญ ปชป. สงขลา ช่วย 2 เด้ง เกษตรกรพืชผลราคาตกต่ำ สั่งซื้อนำมาปรุงอาหาร แจกจ่ายประชาชนเดือดร้อนจากภัยโควิด-19
นิพนธ์ หนุน ท้องถิ่น+รพ.สต. เข้ามามีส่วนสำรวจและกระจายวัคซีน ให้ครอบคลุม ยืนยัน รัฐบาลตั้งใจให้คนไทยเข้าถึงวัคซีน โดยเร็วที่สุด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รับมอบน้ำดื่ม 200 แพ็ค จากสมาคมบ้านพักคนชราจังหวัดสงขลา ให้แก่โรงพยาบาลสนามจังหวัดสงขลา เพื่อร่วมสู้ภัยโควิด-19
อบจ.เร่งติดตามโครงการหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งเน้นศักยภาพการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตราฐาน เพื่อพัฒนาสงขลา เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้