วันศุกร์, 18 มิถุนายน 2564

ข่าวสังคม

เรื่องมาใหม่
ทน.สงขลารับมอบถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาเพื่อนำไปให้ผู้ต้องกักตัวในพื้นที่ชุมชนบาลาเซาะห์เก้าแสน
“ปิดพื้นที่ชุมชนป้อมหก”ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
บมจ.หาดทิพย์ ขยายธุรกิจเพิ่ม เปิดตัว “ หาดทิพย์ คอมเมอร์เชียล ” จำหน่ายสินค้า FMCG และแบรนด์ผลิตภัณฑ์ภายใต้ บริษัท หาดทิพย์ คอมเมอร์เชียล
มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ ต.รำแดง จัดอบรมวิถีเศรษฐกิจพอเพียง-สร้างอาชีพเสริม เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิต ควบคู่ยกระดับรายได้คนในชุมชนฐานราก