วันอาทิตย์, 27 พฤศจิกายน 2565

ข่าวเด่นวันนี้

เรื่องมาใหม่
ทน.หาดใหญ่รับมอบสถานีปั่นจักรยานออกกำลังกายสะสมพลังงานไฟฟ้า จากบริษัท หาดทิพย์ จำกัด(มหาชน) เพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป ในการออกกำลังกาย
มรภ.สงขลา เชิญชมการแสดงมิติรสเพลงไทย ครั้งที่ 11 “กษิณามุทิตเวที ผศ.กี จันทศร” วันอาทิตย์ ที่ 4 ธ.ค. 65
อบต.เกาะสาหร่าย จ.สตูล เปิดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้แนวคิดในการรณรงค์ R-E-S-P-E-C-T สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม
ทน.สงขลาจัดกิจกรรมมอบนม-ไข่ ให้แก่หญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด ในโครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกเชิงรุก ปีงบประมาณ 2566