วันศุกร์, 21 มกราคม 2565

ข่าวเด่นวันนี้

เรื่องมาใหม่
วัดพะโคะจัดงานประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี และห่มผ้าพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุประจำปีแบบ New Normal สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ป้องกันโควิด-19
รองนายกเทศมนตรีนครสงขลาลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงซ่อมแซมหอนาฬิกา
นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565
ท่าอากาศยานหาดใหญ่จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565